Karriere
Kom med på holdet

Et sjældent kig bag kulissen

Del denne side:

I Genau & More har vi et kontinuerligt, strategisk fokus på det offentlige marked, og vi er derfor stolte over at være centralt involveret i både tilblivelsen og optimeringerne af det nyetablerede hospitalsapotek på Regionshospital Gødstrup ved Herning. Ét af sygehusvæsenets mest moderne og fremtidssikrede apoteker. Dette projekt bringer vores ekspertiser i spil i bredeste forstand, hvor vi skal have udstyr, bygninger, mennesker og IT til at fungere sammen, og derfor er vi glade for, at vi nu kan give et meget sjældent kig bag kulissen på et projekt som dette – og ikke mindst også i måden, vi arbejder på i Genau & More.

Et moderne projekt – en moderne arbejdsplads

Arbejdet med Hospitalsapoteket er på mange måder en krystallisering af, hvad vi tilbyder i Genau & More og hvordan, vi arbejder. Vores IT-specialisering stiller naturligvis krav til, at vi selv går forrest i udviklingen på IT-løsninger, som netop muliggør, at vi kan arbejde smartere og mere effektivt. Vi opererer efter en udtalt Work Anywhere-strategi, som gør det muligt for vores konsulenter at servicere vores klienter hvor som helst fra.

Når opgaven kræver det, er vi til stede hos klienten, men i mange tilfælde løser vores konsulenter opgaverne remote – virtuelt. Og dét kommer både klienten og vores kollegaer til gavn. ”Arbejdsformen, Work Anywhere, giver mening for os i Genau & More. Den medfører en større grad af fordybelse og tilgængelighed for vores klienter. Dét, at kunne sidde fem forskellige steder i Danmark, på et krævende projekt som dette, og levere en kvalificerings- og valideringsopgave i tæt samarbejde med klienten, giver værdi og mening. Det har projektet for Hospitalsapoteket Region Midtjylland bevist, og opgaven er blevet eksekveret i samme kvalitet som, hvis vi var fysisk til stede hver dag”, fortæller konsulent, Lise Skytte Brodersen, og fortsætter: ”Når vi lidt populært sagt har mulighed for at flytte arbejdspladsen med os, så bliver vi automatisk mere tilgængelige. Vi kan tage opgaverne med os, og vi har langt større mulighed for også at sparre med vores kollegaer, hvilket blot kvalificerer vores løsninger yderligere”.

"At kunne sidde fem forskellige steder i Danmark, på et krævende projekt som dette, og levere en kvalificerings- og valideringsopgave i tæt samarbejde med klienten giver værdi og mening. "
Lise Skytte Brodersen
Konsulent

Kritisk kompleksitet med overblik

Når vi i videoen her har fokus på, hvordan vi arbejder, så er det fordi, det understreger den oplevede værdi for vores klient – i dette tilfælde Hospitalsapoteket Region Midtjylland og deres kompetente stab. Det handler i kernen om at løse opgaverne på den bedste og mest effektive måde og samtidig sikre den høje kvalitet. ”I sidste ende har vores arbejde en rækkevidde helt ud til patienterne. Så med en kvalificering- og valideringsproces, som den vi udfører for Hospitalsapoteket Region Midtjylland, er vi ude i en stor og kompleks opgave, hvor alt, vi foretager os, har en kritisk værdi. Det kan vi faktisk blot understøtte yderligere ved at lade måden, vi arbejder på, højne den tilførte værdi yderligere”, fortæller konsulent Michael Holt.

”Projektet er blevet til i et meget tæt partnerskab med Region Midtjylland, både Apoteket, IT, Stab, Produktion, Logistik og i det hele taget mange flere. Der er mange interessenter i et sådant projekt. I projektet har vi i projektledelse og eksekvering fundet et helt særlig modus operandi som har fungeret rigtig godt, måske netop fordi det har været virtuelt. Det har været en meget stor fornøjelse at arbejde med Regionen, og jeg er både glad og ydmyg over, at vi må være med”, slutter direktør og seniorkonsulent Henrik Johanning.

Se Lise, Michael og Henrik i aktion i Gødstrup – og mange andre steder – i videoen ovenfor. God fornøjelse!

Hvis du vil høre mere om hvordan Genau & More kan hjælpe dit firma, så kontakt

Lise Skytte Kirkeby

Konsulent
Design Control , GMP, MDD/MDR, Projektledelse, Medicinsk udstyr, Computer System Validation, Validation & Qualification, Facilities & Equipment

Henrik Johanning

CEO & Seniorkonsulent
IT & Automation / GAMP, Regulatory Affairs, Project Management, Management Consulting, GMP, Træning

Michael Holt

Seniorkonsulent, Projektleder & Kvalitetsansvarlig
IT & Automation / GAMP, GMP, Facilities & Equipment Validation, Computer System Validation

Genau Shares

Vigtigheden ved QMS – Nøgleforskelle og betydningen mellem QMS og eQMS!

I Life science-industriens komplekse landskab er det...

Novel / Recurring deficiencies causing a FDA Warning Letter.

John Lee, Video 4 of 9

Preparing for an effective FDA Inspection. FDA DRUG GMP

John Lee, Video 9 of 9