Karriere
Kom med på holdet

Kvalitetsledelse er altafgørende

Del denne side:

Kvalitetsledelse er hjørnestenen til at opnå succes inden for Life science industriens komplekse felt. Inden for branchen er det afgørende at sikre, at produkter, tjenester og processer opfylder strenge standarder, direktiver, reguleringer samt generel lovgivning. Det omfatter en ramme af praksis, der er dedikeret til at opretholde sikkerhed, effektivitet, overholdelse og konkurrencefordel.

Life science, der spænder over lægemidler, bioteknologi, medicinsk udstyr og sundhedspleje, kræver omhyggelig opmærksomhed på kvalitet. Fra forskning til distribution kræver hver fase overholdelse af regler, risikobegrænsning og en dedikation til ekspertise. Beherskelse af kvalitetsstyring er ikke blot en procedure; det er en væsentlig forpligtelse, der driver succes og troværdighed i denne sektor.

 

Hvad er god kvalitetsledelse?

God kvalitetsstyring inden for Life science omfatter en omfattende tilgang, der sigter mod at sikre, at alle facetter af industrien opfylder de højeste standarder for sikkerhed, effektivitet og overholdelse. Det indebærer omhyggelig overholdelse af strenge regulatoriske krav, såsom Good Manufacturing Practices (GMP) og Good Laboratory Practices (GLP), gennem hele produktets livscyklus.

 

Et succesfuldt kvalitetsledelsessystem inden for Life science lægger vægt på risikobaserede tilgange, omhyggelig dokumentation, robuste træningsprogrammer og en kultur med løbende forbedringer. Det involverer proaktiv identifikation, vurdering og begrænsning af risici kombineret med at opretholde nøjagtige optegnelser og sikre, at personalet besidder de nødvendige kompetencer.

 

I bund og grund er god kvalitetsledelse inden for Life science en mangefacetteret forpligtelse, der prioriterer overholdelse af regler, fremmer løbende forbedringer og sikrer en konsekvent levering af sikre, effektive og højkvalitetsprodukter og -tjenester, samtidig med at de højeste etiske standarder opretholdes.

 

 • Overholdelse af standarder og forskrifter: Life science-organisationer skal overholde strenge lovgivningsmæssige rammer såsom Good Manufacturing Practices (GMP), Good Laboratory Practices (GLP) og ISO-standarder. God kvalitetsledelse involverer etablering af robuste systemer og processer for at overholde disse standarder, hvilket sikrer sikkerhed, effektivitet og pålidelighed af produkter og tjenester.

 

 • Risikobaseret tilgang: Implementering af en risikobaseret tilgang er afgørende i kvalitetsledelse. Identifikation, vurdering og afbødning af risici gennem hele produktets livscyklus sikrer, at potentielle problemer løses proaktivt, hvilket reducerer sandsynligheden for kvalitetsafvigelser eller manglende overholdelse af lovgivningen.

 

 • Dokumentkontrol og -styring: Vedligeholdelse af nøjagtig, ajourført dokumentation er afgørende for god kvalitetsledelse. Etablering af korrekte dokumentkontrolprocedurer sikrer, at alle nødvendige dokumenter, inklusive protokoller, procedurer og registreringer, er kontrolleret, organiseret og tilgængelige for autoriseret personale.

 

 • Uddannelse og kompetence: At give medarbejderne tilstrækkelig og kontinuerlig uddannelse er afgørende for at opretholde høje kvalitetsstandarder. At sikre, at medarbejderne er veluddannede og besidder de nødvendige kompetencer, forbedrer ikke kun deres præstationer, men bidrager også til at opretholde produktkvalitet og compliance.

 

 • Kontinuerlig forbedring: At omfavne en kultur med løbende forbedringer er en integreret del af god kvalitetsledelse. Tilskyndelse til feedback, udførelse af regelmæssige audits både internt og eksterne herunder for at opretholde certificeringer og implementering af korrigerende og forebyggende handlinger (CAPA) driver løbende forbedringer i processer, produkter og tjenester.

 

"Det er min erfaring, at opbakning fra ledelsen er en af de allervigtigste faktorer for en succesfuld implementering. Vigtigheden af at kunne forklare medarbejdere på alle niveauer i virksomheden, hvorfor man implementerer et kvalitetsledelsessystem, skal heller ikke underkendes, da det er en af grundstenene i at få bygget en kultur, der støtter op om kvalitet." udtaler Genau & More´s seniorkonsulent, Rikke Urup Mortensen, Jan. 2024

 

Udfordringer i at opnå god kvalitetsledelse

På trods af vigtigheden af kvalitetsledelse i Life science-industrien, er der flere udfordringer, der kan hindre dens problemfri implementering:

 

 • Komplekse reguleringsmiljøer: Det stadigt udviklende regulatoriske landskab giver organisationer udfordringer med at forblive opdaterede og i compliance med skiftende lovkrav og standarder, som kan variere på tværs af forskellige regioner, lande eller markeder.

 

 • Datastyring og integritet: Håndtering af store mængder data genereret gennem forsknings-, udviklings- og fremstillingsprocesser giver udfordringer relateret til dataintegritet, nøjagtighed og sikkerhed.

 

 • Ressourcebegrænsninger: Begrænsede ressourcer, herunder økonomiske begrænsninger og mangel på kvalificeret personale, kan hæmme organisationers evne til at investere tilstrækkeligt i kvalitetsledelsessystemer og -initiativer.

 

 • Globalisering og forsyningskædens kompleksitet: Med globaliseringen er Life science-virksomheder ofte afhængige af komplekse globale forsyningskæder, som kan introducere udfordringer med at sikre ensartet kvalitet på tværs af flere leverandører og lokationer.

 

 • Teknologiintegration: Integration og styring af forskellige teknologier og softwaresystemer (f.eks. eQMS, LIMS, ERP) giver udfordringer med at opnå problemfri integration og dataudveksling, hvilket fører til potentiel ineffektivitet.

 

 • Forandringsledelse: Implementering af nye kvalitetsledelsessystemer eller -processer kan virke til at kræve betydelige organisatoriske ændringer. Man kan opleve modstand mod forandringer og manglende opbakning fra interessenter, der kan hindre en vellykket implementering. Det handler om at inddrage de rette ressourcer og kompetencer i ens allerede eksisterende organisation. På denne måde opnåes en følelse af ejerskab og ansvar og dermed følger opbakning naturligt. Man kan selvfølgelig ikke undsige sig, at der er modstand mod forandring, men i disse tilfælde er det gerne et spørgsmål om, at hvis ikke man tilslutter sig at implementere et kvalitetsledelsessystem, som typisk er et krav for at placere et Life science produkter på et givent marked, så vil dette ikke være muligt.

 

 • Kvalitetskultur og bevidsthed: Fremmelse af en stærk kvalitetskultur på tværs af organisationen kræver en kontinuerlig indsats for at uddanne og engagere medarbejdere på alle niveauer for at prioritere kvalitet og compliance.

 

At tackle disse udfordringer kræver strategisk planlægning, engagement og investering i robuste systemer, avancerede teknologier og løbende forbedringsinitiativer for at opnå og vedligeholde god kvalitetsledelse i Life science-branchen. Organisationer skal proaktivt tilpasse og innovere for at overvinde disse forhindringer og sikre ensartet levering af sikre og effektive produkter og tjenester, samtidig med at de opfylder regulatoriske krav.

 

"Det at have et certificeret kvalitetsledelsessystem, betyder at virksomheden/organisationen opnår anerkendelse af, at den overholder en given standard, hvilket bidrager til at virksomheden kan positionere sig eksternt som en pålidelig og kvalitetsbevidst partner samt internt kan opnå en bedre kommunikation, hvilket leder mod et mere effektivt samarbejde og forståelse af kvalitetsmål." udtaler Genau & More´s seniorkonsulent, Camilla Zenisek Ladegaard, Jan. 2024

Hvis du vil høre mere om hvordan Genau & More kan hjælpe dit firma, så kontakt

Læs mere om

Genau Shares

En stærk GMP-duo 

Med samlet set 50 års erfaring inden for GMP er to netop...

Novel / Recurring deficiencies causing a FDA Warning Letter.

John Lee, Video 4 of 9

FDA Inspections during COVID-19 pandemic

John Lee, Video 1 of 9