Karriere
Kom med på holdet

Vi sigter efter det rigtige niveau første gang

Validation

Lad os tage ansvaret for, at I lever op til myndighedernes forventninger og at I altid er inspektionsparate

Når vi laver valideringsmasterplaner, valideringsplaner, risikovurderinger, og kravspecifikationer tænker vi hele valideringsforløbet ind og gør vores bedste for at sikre en god projektgennemførsel. Vi løser altid problemer tidligst muligt i projektet, så de bliver løst nemmest og billigst muligt, og så vi undgår forsinkelser senere.

Vi tager gerne en reviewrunde ekstra for at opnå det perfekte resultat, men vi afstemmer også niveauet efter vores klienters behov.

Vi er hurtige til at sætte os ind i den enkelte klients kvalitetssystem og har stor erfaring med myndighedernes forventninger og inspektioner gennem mange års erfaring i branchen. Derved sikrer vi, at det enkelte dokument og den enkelte validering altid kan forsvares ved en intern audit eller ekstern inspektion.

Vi er særligt stærke inden for validering af IT og Automatiksystemer i forbindelse med produktionsudstyr, men vi validerer også ikke-automatiseret procesudstyr. Samlet set dækker vores specialister alt fra HVAC-anlæg over gæringsprocesser og oprensningstrin til tabletproduktion, aseptisk påfyldning, frysetørring og pakning inkl. sterilisering. Vi sørger for en høj dataintegritet hele vejen.

Mangler klienten kvalificerede QA-ressourcer, kan vi også tilbyde disse. Dog er vi tilbageholdende med at levere QA-ressourcer til - på klientens vegne - at godkende de dokumenter, som vores specialister har udarbejdet. For der må aldrig kunne stilles spørgsmål ved, om vi har gjort det godt nok.

"Validering handler om at forebygge fejl. Det er min vigtigste opgave at sikre, at tingene fungerer som tilsigtet og jeg planlægger projekter med den tilgang, at validering og kvalificering skal tænkes ind fra første dag."
Simon Bagger
Konsulent og Manager, IT & Automation

Validation kontakt

Simon Bagger

Konsulent og Manager, IT & Automation
  • IT & Automation / GAMP
  • Project Management
  • GMP
  • Computer System Validation

Peter Nyborg

Seniorkonsulent og uddannelsesansvarlig
  • Quality Management
  • Training
  • IT & Automation / GAMP
  • GMP