Karriere
Kom med på holdet

Charlotte Brus Mortensen

Manager og seniorkonsulent

Kvalitetssikring
Afvigelser/CAPA
Design Control
GMP
MDD/MDR

Charlotte har en kandidatgrad i Farmaci fra Københavns Universitet og har mere end 12 års erfaring med kvalitetskontrol, kvalitetssikring og designkontrol inden for lægemidler og medicinsk udstyr.

Tidligere arbejdede Charlotte 8 år i Afdeling for Lægemiddelkontrol i Lægemiddelstyrelsen og fik udviklet sit skarpe øje for kritisk gennemgang af dokumentation samt en omfattende viden om de lovgivningsmæssige rammer for lægemiddelindustrien. Hun har også arbejdet som Quality Engineer med klasse III medicinsk udstyr (implantater) og understøttede CAPA - og Change Control Processerne med sit stærke kvalitets-mindset. Senest har hun arbejdet som seniorkonsulent og primært støttet små virksomheder med at udvikle den tekniske dokumentation for deres medicinske udstyr i overensstemmelse med Forordningen for Medicinsk Udstyr (MDR).

Jeg er en udadvendt og videbegærlig person, der trives i teamwork og med at møde nye mennesker.

Jeg søger efter forbedringsmuligheder i en virksomheds processer ved nysgerrigt at udfordre de bagvedliggende bevæggrunde og adfærdsmønstre. Jeg er drevet af min kvalitets-mindset og mit fokus på patientsikkerhed og stræber efter at udfærdige sammenhængende dokumentation på højt niveau, der opfylder kravene fra myndigheder og bemyndigede organer. Jeg vægter videndeling og tydelig kommunikation med mit team og interessenter højt, så jeg sikrer konsensus om både proces og projektmål”.