Career
Become part of the team

Vi sigter efter det rigtige niveau første gang

Validering

Lad os tage ansvaret for, at I lever op til myndighedernes forventninger og at I altid er inspektionsparate

Når vi laver valideringsmasterplaner, valideringsplaner, risikovurderinger, og kravspecifikationer tænker vi hele valideringsforløbet ind, og vi gør vores bedste for at sikre en god gennemførsel af jeres projekt. Vi løser altid problemerne tidligst muligt i projektet, så bliver de løst nemmest og billigst muligt, og så undgås forsinkelser senere.

Vi laver gerne et ekstra review for at I får det perfekte resultat, men vi afstemmer også niveauet efter jeres behov.

Vi er hurtige til at sætte os ind i den enkelte klients kvalitetssystem og har stor erfaring med myndighedernes forventninger og inspektioner gennem mange år i branchen. Derved sikrer vi, at det enkelte dokument og den enkelte validering altid kan forsvares ved en intern audit eller ekstern inspektion.

Vi er særligt stærke inden for validering af IT og Automatiksystemer i forbindelse med produktionsudstyr, men vi validerer også ikke-automatiseret procesudstyr. Samlet set dækker vores specialister alt fra HVAC-anlæg over gæringsprocesser og oprensningstrin til tabletproduktion, aseptisk påfyldning, frysetørring og pakning inkl. sterilisering. Vi sørger for et højt niveau af dataintegritet hele vejen.

Hvis I mangler kvalificerede QA-ressourcer, kan vi også tilbyde disse. Se mere om dette her.

OpenGraphBillede: 
"Validering handler om at forebygge fejl. Det er min vigtigste opgave at sikre, at tingene fungerer som tilsigtet og jeg planlægger projekter med den tilgang, at validering og kvalificering skal tænkes ind fra første dag."
Lise Skytte Brodersen
Konsulent

Validering contact

Simon Bagger

COO, Partner & Senior Consultant
 • IT & Automation / GAMP
 • Project Management
 • GMP
 • Computer System Validation
 • SAFe

Camilla Zenisek Ladegaard

Senior Consultant
 • QMS
 • ISO 13485
 • Audit
 • GMP
 • Validation
 • CAPA
 • Risk Management
 • FSCA
 • MDD & MDR
 • Project Management

Rune Koppel

Senior Consultant
 • Quality control
 • GMP
 • Deviations
 • CAPA
 • Change control