Karriere
Kom med på holdet

Theis Jensen

Konsulent

Projektledelse
GMP
Medicinsk udstyr
MDD/MDR
Kvalificering og Validering

Theis er uddannet diplomingeniør i Sundhedsteknologi fra Danmarks Tekniske Universitet og har erfaring med medicoteknisk udstyr i sundhedssektoren.

Theis har i løbet af sit studie opnået viden til at forstå processer i udvikling af medicoteknisk udstyr, QMS, projektledelse og er i stand til at koble sundhed og teknologi. Han har arbejdet med sikkerheds- og kvalitetsaspekter i implementering af medicoteknisk udstyr for at sikre overholdelse af forordningen for medicinsk udstyr samt arbejdet med brugercentrerede designprocesser.

Som konsulent er Theis detaljeorienteret og arbejder systematisk med at planlægge og finde løsninger på problemer, arbejdsgange, processer og projekter, men hans vigtigste værktøj er den medmenneskelige forståelse og mødet med klienterne præcis hvor de er.

”Jeg er en udadvendt og energisk person med en holistisk tilgang til mine projekter. Jeg arbejder meget systematisk og opgaveorienteret med fokus på høj kvalitet og jeg elsker at finde mening i og overskueliggøre data for alle involverede interessenter.”