Gå til firmasiden
genauandmore.com

En rejse i Life Science

– interview med konsulent Lars Brandt Holst

I den danske Life Science-industri er kampen om de rette kompetencer og profiler hård. Det er en betingelse for alle aktører, at der er rift om ressourcerne, og der bliver længere og længere imellem de store jubilæer. Ikke dermed sagt, at anciennitet er en saga blot, men begrebet er udfordret. Derfor er historien om Genau & More’s konsulent, Lars Brandt Holst også ekstraordinær og særlig. Historien om Lars er en historie om muligheder, man selv skal søge for at udvikle sig i – og rejse i – en organisation.

Starten på rejsen

Lars’ rejse hen mod sin nuværende stilling som konsulent hos os i Genau & More starter seks år tilbage, i 2015. Og for at beskrive hans rejse, og de muligheder, han har grebet, må man se på udgangspunktet: ”Jeg startede i Genau & More – lidt ved et tilfælde – da jeg skulle i praktisk på mit femte semester på ingeniørstudiet ved Århus Universitet”, fortæller Lars og fortsætter: ”Det startede helt klassisk igennem netværk. Min far kendte Henrik Johanning, som vist nok arbejdede med Life Science, som var den industri, jeg søgte i mod. Måske han kunne hjælpe mig med at finde en virksomhed.  Det kunne Henrik godt, men efter et par snakke, så var det hans egen virksomhed, som jeg startede i”, lyder det.

Søg muligheden, lær og erfar

At rejse internt i samme organisation kræver en veludviklet sans for og erkendelse af ens egne kompetencer, og hvor man gerne vil udvikle sig – og dét har været den røde tråd i hele Lars’ rejse i Genau & More. ”Det var en ganske fantastisk start. Henrik er jo utrolig behagelig og meget god til mennesker, og han dedikerede virkelig meget af sin egen tid til at lære mig op fra bunden. Ting, som jeg på ingen måde kunne have lært på samme måde på studiet”, konstaterer Lars, som allerede dér så nogle oplagte mugligheder. ”Det var bare med at hænge på! Hele det regulative aspekt er der stadig ikke så mange uddannelser som kan tilbyde, så Henrik sørgede for at lære mig op fra bunden – både teoretisk og praktisk. Jeg hængte i på mere end fuld tid og fik en særdeles god skoling og blev hurtigt koblet på projekter”.

Det første mål

Lars befandt sig godt i Genau & More og søgte derfor at blive studentermedarbejder. ”Det var et godt sted at være”, som han beskriver det. ”Jeg blev ansat som studentermedarbejder, og fordi jeg jo allerede havde en erfaring fra min praktiktid, så fik jeg en masse interne og eksterne forskellige projekter – og blev opkvalificeret med mange kurser, samtidig med at jeg passede mit studie, så det var virkelig en periode med læring og erfaring”. I samme perdiode satte Lars sig et mål: Han ville fastansættes i Genau & More, når han blev færdig med studiet. ”Jeg talte med Henrik om det, og det blev et fælles projekt – det arbejdede vi hen i mod. Det var super fedt – og meget motiverende”, fortæller Lars og understreger dermed den kultur, som præger Genau & More: Der er rum og dedikation til, at medarbejderne kan udvikle sig både menneskeligt og fagligt – og altså også karrieremæssigt. 

Det rette valg

Da Lars blev færdig som ingeniør med speciale i Sundhedsteknologi skulle der træffes en beslutning. Skulle han starte fuld tid eller fortsætte studierne? En snak, som han løbende have med Henrik Johanning, mens han skrev sin bachelor. ”Efter god vejledning fra Henrik valgte jeg at læse videre. Jeg søgte ind på en Master på DTU i København. Da der var et hul på nogle måneder inden studiestart, tog jeg et diplomforløb som Forretningsingeniør – men det afbrød jeg selv for at udnytte en mulighed at faktisk at arbejde fuld tid hos Genau & More frem mod studiestart. Det var det helt rigtige valg, for Henrik og mine kolleger belønnede mig i stor stil ved at inddrage mig – selvom der kun var tale om nogle måneder. Jeg dedikerede mig – og det kvitterede virksomheden for”, fortæller han og uddyber med, at han blev koblet på flere store projekter. ”Hvordan det lykkedes for Henrik og mine kolleger at hive mig ud og ind på disse store opgaver på så kort tid, er mig stadig en gåde. Men en kæmpe læring var det”.

Forud for Lars’ overgang til fuldtidsansat juniorkonsulent blev han til sin egen overraskelse udfordret – positivt – af Henrik Johanning: ”Da jeg endelig stod overfor at kunne søge min første rigtige fuldtidsstilling hos Genau & More, anbefalede Henrik mig faktisk at tjekke andre virksomheder ud. Det handler om at gøre det rigtige, som han sagde. Det er en helt unik tillid og gensidig respekt, som præger denne arbejdsplads. Det SKAL være det rigtige valg. Hvis vi ikke begge tror på det, så bliver det ikke godt”.

 

 

 

En moderne organisation

Måden, vi arbejder på, er i disse år under stor forandring – især med den globale COVID-19-pandemi. Virksomheder bliver i dag i stor stil målt på sin evne til at tilbyde medarbejderne fleksible arbejdsforhold og digitale værktøjer til at understøtte dette. Men i Lars’ tilfælde var vi et godt stykke før pandemien, og her sætter han ord på, hvordan Genau & More i hans øjne var forud for sin tid. ”Fleksibilitet har været – og er stadig – et gennemgående element i Genau & More’s DNA og i Henriks måde at arbejde på. Det samme gælder tillid”, siger han og fortætter: ”Det blev illustreret sublimt under min tid som praktikant og studentermedarbejder, og fortsatte også da jeg tog min kandidat, hvor jeg også arbejde her. Jeg var med på en masse opgaver – bl.a. undervisning af vores klienter og compliance- og kvalitetstjek-projekter hos bl.a. større virksomheder. Og da jeg så skulle et halvt år til Mexico, var der ingen som helst snak. Det var der bare fuld GO til”.

Ifølge Lars er fleksibiliteten endda blevet mere fremtrædende i dag efter og under Coronaen. ”Vi har altid skulle levere det, man skulle, rent opgavemæssigt. Men i dag er fokus faktisk mere på, at man skal levere det, der forventes af én – og så må man i princippet arbejde når og hvor man kan”, konstaterer Lars. ”Der er ingen, som ånder medarbejderne i nakken. Man informerer blot klienter og kolleger, når man er på virtuelt i stedet for fysisk. Det er virkelig en tillid og en kultur, man som medarbejder kan vokse i og med”.

Junior Senior

D. 1. december 2021 blev Lars udnævnt til en stilling som konsulent efter flere år som juniorkonsulent. En stilling han til fulde er kvalificeret til, fordi han med en utrolig dedikation har holdt fokus på sin rejse og udvikling, og nærmest fra start har fået appliceret og omsat sin teoretiske læring fra studierne til virkelig praksis med danske og internationale Life Science-virksomheder. Her er det helt passende at tale om dedikation og specialisering. Og dermed er Lars også et paradoks i en tid med mangel på arbejdskraft og mange jobskift. ”Jeg kan se og høre i min omgangskreds, at der er ganske få, som allerede har været seks år i samme virksomhed. Der er nogle stykker, men ikke mange. Og min rejse beviser bare, at man ikke behøver at søge videre for at opnå nye muligheder”, lyder det. ”Det er fantastisk, at man kan føle og følge virksomhedens udvikling. Både det positive og selvfølgelig også de fejl og udfordringer, som vi alle sammen kan lære af. Og fordi vi ikke er større, og der er en enorm åbenhed omkring det, så er man tæt på det hele”, forklarer Lars.

Den flade struktur

”Vi har en ekstremt flad kultur”. Så enkelt formulerer Lars sig omkring den kultur, som han er en del af i Genau & More. ”Det er ikke noget, vi hele tiden sætter ord på – det er bare sådan, det er”. Lars tilføjer, hvordan han og kollegerne bliver inddraget i driften af virksomheden: ”Vi kan alle udfordre både strategi og økonomi. Når der er et oplæg, så bliver vi alle hørt, og det har givet os et stærkt fundament mod den rejse, vi står overfor nu”. 

Genau & More har i 2021 sat fra land på en ambitiøs vækststrategi, som Lars og kollegerne skal være med til at løfte. ”Jeg tror og håber på, at vi kører ud på en spændende vækstrejse de næste år. Men jeg håber også, at tilgangen af flere mennesker betyder, at vi får mere menneskelig kontakt med hinanden. Vi er jo meget ofte hos vores klienter. Men med flere kolleger og fortsat fleksibilitet, så kommer det til at give sig selv, håber jeg. Derudover så håber, at jeg fortsat kan videreudvikle mig selv som mennesker, kollega og ansat”, slutter Lars Brandt Holst.