Career
Become part of the team

Kvalitet og tillid sat i system

Share this:

For vores medarbejdere og klienter er det selvfølgelig afgørende, at de kan have tillid til os som arbejdsgiver og tæt partner. Tillid er helt afgørende for ethvert partnerskab.

Derfor har vi i Genau & More valgt at blive certificeret i forhold til ISO 9001:2015 (kvalitetsstyringssystem) samt ISO 27001:2017 (Informationssikkerhed) som ét af de få rådgivende ingeniør og konsulenthuse. Det har vi været siden 2014.

ISO 9001 har vi valgt for at have et stærkt ledelsesværktøj til forretningsudvikling og optimering. Systemet fokuserer på både tilfredshed ved vores medarbejdere og kunder og en sund og lønsom forretning. Det er selvfølgelig helt afgørende trædesten for vores virksomhed. Uden tilfredshed, ingen bæredygtig forretning.

Tilsvarende har vi valgt ISO 27001 for på en sikker måde - og efter højeste standard - at passe på vores klienters og egne data, herunder persondata. I takt med øget digitalisering stiger risikoen for hacker-angreb og IT-kriminalitet. Den udvikling og risiko skal vi forholde vi os helt bevidst til og sikre, at bl.a. vores systemer, teknologier og processer hele tiden kan håndtere det gældende risikobillede.

Alt i alt, er begge certificeringer super vigtige byggesten for tillid fra vores medarbejdere og klienter. Det er så at sige hjørnesten i vores forretning, og det vi lever af og skal leve af i morgen.

Tilliden opretholdes blandt andet igennem vores egne interne audits og de løbende efterprøvninger som vores certificeringsmyndighed, Nemko (Norge), gennemfører og dokumenterer på de årlige eksterne audits.

Vi har netop været igennem den årlige opfølgningsaudit med Nemko, og det gik godt. Tak til Peter Nyborg og Michael Holt i Genau & More for indsatsen. Vi er klar til re-certificeringsaudit næste år!

If you want to hear more about how Genau & More can help your company, please contact

Genau Shares

FDA-483 observations and warning letter citations 2019 – 2020

John Lee, Video 2 of 9

Topledelser sætter kvalitet øverst på agendaen

Kvalitet og compliance var nok ikke tidligere et begreb som trak overskrifter, og typisk blot en stabsfunktion under direktionen - med armslængde, objektivitet...

Virtual, quick and efficient GxP Consultancy

Still connected and supportive though on a safe distance and via fiber!